Select Publications

Books

Dick J;Kuo FY;Woźniakowski H, 2018, Preface, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-72456-0

Chen JX;Gao B;Cheng YM;Zhang BJ;Yang AM;Wei KX;Gui MN;Wang L;Qu XL;CZhou G;Qu JG;Zhong SB;Yang AM;Jue JN;Zhang CX;Chen JX;Zhou L;Tang RC;Yoshino HR;Yang AM;Devetsikiotis MN;Wang CJ;Chen M;Duan ZX;Ghani NX;Kabacinski WJ;Subramaniam SR;Gao MY;Yan SH;Guo YJ;Yin HB;Mark BA;Khalil AH;Pickavet MK;Zhu R;Gagnaire MJ;Xu LJ;Khan SM;Shupke DB;Qu JG;Assi CH;Zhang YZ;Gui GF;Bao HY;Hu XW;Zou YW;Li LW;Zheng SZ;Hu XW;Zhong SB;Bai XY;Shami AS;Brunner MX;Forte AR;Gong DX;Guardini IR;Hossain ER;Niyato DW;Le LX;Liao MZ;Feng LC;Lin Y;Li YJ;He JW;Hui PB;Chen LJ;Jin YL;Choi B;Shi MY;Melia TR;Eddy WM;Haddadi HR;Ott JH;Hua SY;Li KJ;Gao GH;Stiemerling MJ;Kuo F;Qu JG;Chen JX;Tang RC;Shi LX;Zhu R;Danilewicz GX;Xu YZ;Xu KW;Wang HJ;Wu CX;Yan SH;Zhang WM;Liu DL;Tang YX;Zhou L;Yang AM;Wei WX;Zhao YL;Gui GF;Baiocchi AD;Feng LC;Liao MZ, 2012, Preface


Back to profile page

ORCID ID