Select Publications

Journal articles

Jezowska K, 2018, 'The Optimum Imperative: Czech Architecture for the Socialist Lifestyle, 1938-1968', JOURNAL OF DESIGN HISTORY, vol. 31, pp. 298 - 300, http://dx.doi.org/10.1093/jdh/epy025

Jezowska K, 2016, 'Zmagania z ideologią. Pierwsza Polska Wystawa Przemysłu Lekkiego w Moskwie (1949)', Miejsce. Studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku, vol. 2


Back to profile page