Select Publications

Book Chapters

Beswick K; Rawlings-Sanaei F; Tuohilampi L, 2023, 'Interactive mathematics teacher activities', in Manizade AG; Buchholtz N; Beswick K (ed.), The evolution of research on teaching mathematics: International perspectives in the digital era, Springer, Cham, pp. 135 - 155, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-31193-2_5

Tuohilampi L; Lehtinen A; Nissinen K, 2018, 'Onko asenteen merkitys vakio? Asenteiden ja oppimistulosten välinen yhteys luonnontieteissä eri maaryhmissä. [Is the function of attitude constant? The connection between attitudes and performance in natural sciences across different geographical areas.].', in Finnish PISA-report.

Tuohilampi L; Rämö J; Häsä J; Pekkarinen E, 2017, 'Tiedonsiirrosta tiedon yhteiseen omistamiseen ja rakentamiseen – autonomian tukeminen Helsingin yliopiston matematiikan kurssikokeilussa. [From transmitting information to shared knowledge construction - how to provide autonomy in a course intervention in the University of Helsinki].', in Toiveet ja todellisuus [Dreams and the Reality]. Jubileum publication of Educational Association in Finland.


Back to profile page