Select Publications

Other

von Kowallis JE, 2017, China Radio International interview (2 March 2017) at UNSW by correspondent Zhang Qizhi on political issues connected to the Liang Hui (Two Parliamentary Sessions), Beijing,

von Kowallis JE, 2016, Aodaliya Lu Xun Yanjiu Zhuanjia Kou Zhiming: “Lu Xun de Lishi Jiazhi yuelai yue Zhongyao (“Lu Xun’s Historical Significance is Becoming Greater and Greater” – Australian Lu Xun Research Expert Jon von Kowallis), Changjiang Ribao 长江日报, , http://cjrb.cjn.cn/html/2016-12/13/content_5579073.htm

von Kowallis JE, 2016, Kou Zhiming: Yige Xifang Xuezhe Zhui Lu Xun de Wushi Nian Lutu (Jon von Kowallis: a Western Scholar’s Fifty-year Journey in Search of Lu Xun),


Back to profile page